Książki

Po raz 13. zostaną wręczone wyróżnienia Transatlantyk, przyznawane przez Instytut Książki. Można już zgłaszać kandydatów.

Transatlantyk to nagroda przyznawana popularyzatorowi literatury polskiej za granicą. Nominowani mogą być zarówno tłumacze, wydawcy, krytycy jak i animatorzy. Nad zgłoszeniami pochyla się jury w składzie: Stanley Bill – szef ośrodka studiów polskich na Cambridge; Laurence Dyèvre – tłumaczka literatury polskiej we Francji i laureatka nagrody z 2015 roku; Ksenia Starosielska – rosyjska tłumaczka; Ewa Thompson – literaturoznawca i profesor na uniwersytecie w Houston; Maciej Urbanowski – historyk literatury polskiej oraz Alois Woldan – austriacki profesor literatury słowiańskiej. Komisji przewodniczy dyrektor Instytutu Książki, Dariusz Jaworski.

Kandydatów mogą zgłaszać polskie i zagraniczne instytucje zajmujące się upowszechnianiem kultury, wydawnictwa, ośrodki naukowe, stowarzyszenia, również osoby prywatne. Warunek jest jeden: kandydat musi być obywatelem innego państwa niż Polska albo polakiem z obcym paszportem. Zgłoszenia należy przesłać do 31 marca przy pomocy poczty tradycyjnej, faksu lub maila:

Instytut Książki

ul. Wróblewskiego 6,

PL 31-148 Kraków

fax: +48 12 429 38 29

a.bobr@bookinstitute.pl lub office@bookinstitute.pl

Zgłoszenie powinno zawierać opis dokonań kandydata, jego dane osobowe oraz dane zgłaszającego.

Dla zwycięzcy została przewidziana nagroda pieniężna, w wysokości 10 000,00 euro ;)

 

Źródło: instytutksiazki.pl

Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.